เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI HEAVY DUTYSRK CVV-W

ราคาพร้อมติดตั้ง

SRK10CVV-W / 9000 BTU ราคา 14,400 บาท
SRK13CVV-W / 13000 BTU ราคา 16,400 บาท
SRK15CVV-W / 15000 BTU ราคา 20,400 บาท
SRK18CVV-W / 18000 BTU ราคา 24,300 บาท
SRK24CVV-W / 24000 BTU ราคา 32,500 บาท

ฟรี

  • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
  • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
  • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
  • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
  • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
  • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ