เครื่องปรับอากาศ Daikin แบบติดผนัง รุ่น Sabai Inverter

ราคาพร้อมติดตั้ง

FTKQ09TV2S / 9000 BTU ราคา 14,600 บาท
FTKQ13TV2S / 13000 BTU ราคา 16,800 บาท
FTKQ15TV2S / 15000 BTU ราคา 20,500 บาท
FTKQ18TV2S / 18000 BTU ราคา 25,800 บาท
FTKQ24TV2S / 24000 BTU ราคา 35,600 บาท

ฟรี

 • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
 • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
 • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ

เครื่องปรับอากาศ Daikin แบบติดผนัง รุ่น Super Smile Inverter FTKC

ราคาพร้อมติดตั้ง

FTKC09TV2S / 9000 BTU ราคา 17,500 บาท
FTKC13TV2S / 13000 BTU ราคา 20,700 บาท
FTKC15TV2S / 15000 BTU ราคา 24,400 บาท
FTKC18TV2S / 18000 BTU ราคา 27,700 บาท
FTKC24TV2S / 24000 BTU ราคา 39,000 บาท
FTKC28TV2S / 28000 BTU ราคา 42,400 บาท

ฟรี

 • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
 • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
 • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ

เครื่องปรับอากาศ Daikin แบบติดผนัง รุ่น Super Smart Inverter FTKM

ราคาพร้อมติดตั้ง

FTKM09SV2S / 9000 BTU ราคา 23,000 บาท
FTKM13SV2S / 13000 BTU ราคา 26,000 บาท
FTKM15SV2S / 15000 BTU ราคา 31,000 บาท
FTKM18SV2S / 18000 BTU ราคา 34,200 บาท
FTKM24SV2S / 24000 BTU ราคา 42,700 บาท
FTKM28SV2S / 28000 BTU ราคา 46,700 บาท
FTKM33SV2S / 33000 BTU ราคา 48,200 บาท

ฟรี

 • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
 • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
 • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ

เครื่องปรับอากาศ Daikin แบบติดผนัง รุ่น SMASH II FTM

ราคาพร้อมติดตั้ง

FTM09PV2S / 9000 BTU ราคา 13,900 บาท
FTM13PV2S / 13000 BTU ราคา 16,200 บาท
FTM15PV2S / 15000 BTU ราคา 19,700 บาท
FTM18PV2S / 18000 BTU ราคา 24,700 บาท
FTM24PV2S / 24000 BTU ราคา 33,800 บาท
FTM28PV2S / 28000 BTU ราคา 35,500 บาท

ฟรี

 • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
 • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
 • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ