เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Mr.Slim รุ่น Super Inverter GR

ราคาพร้อมติดตั้ง

MSY-GR09VF / 9000 BTU ราคา 20400 บาท
MSY-GR13VF / 13000 BTU ราคา 23500 บาท
MSY-GR15VF / 15000 BTU ราคา 27800 บาท
MSY-GR18VF / 18000 BTU ราคา 30500 บาท
MSY-GR24VF / 24000 BTU ราคา 45100 บาท
MSY-GR30VF / 30000 BTU ราคา 55500 บาท

ฟรี

 • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
 • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
 • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Mr.Slim รุ่น Super Inverter GN

ราคาพร้อมติดตั้ง

MSY-GN09VF / 9000 BTU ราคา 18,700 บาท
MSY-GN13VF / 13000 BTU ราคา 21,700 บาท
MSY-GN15VF / 15000 BTU ราคา 26,200 บาท
MSY-GN18VF / 18000 BTU ราคา 29,300 บาท
MSY-GN24VF / 24000 BTU ราคา 43,000 บาท
MSY-GN30VF / 30000 BTU ราคา 53,000 บาท

ฟรี

 • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
 • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
 • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Mr.Slim รุ่น Standard Inverter JS

From 18,000.00 ฿

ราคาพร้อมติดตั้ง

MSY-JS09VF / 9000 BTU ราคา 18000 บาท
MSY-JS13VF / 13000 BTU ราคา 21100 บาท
MSY-JS15VF / 15000 BTU ราคา 24400 บาท
MSY-JS18VF / 18000 BTU ราคา 29100 บาท
MSY-JS24VF / 24000 BTU ราคา 42600 บาท

ฟรี

 • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
 • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
 • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ
SKU: N/A Category:

เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Mr.Slim รุ่น Econo GN

ราคาพร้อมติดตั้ง

MS-GN09VF / 9000 BTU ราคา 15800 บาท
MS-GN13VF / 13000 BTU ราคา 18700 บาท
MS-GN15VF / 15000 BTU ราคา 22300 บาท
MS-GN18VF / 18000 BTU ราคา 26200 บาท
MS-GN24VF / 24000 BTU ราคา 41000 บาท
MS-GN36VF / 36000 BTU ราคา 55700 บาท

ฟรี

 • ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร
 • ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อน (ปรับเปลี่ยนตามหน้างาน)
 • สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพดี 1 ชุด (รางครอบท่อ 2 เส้น)
 • ชุดเบรคเกอร์ มาตรฐน มอก.
 • ติดตั้งแอร์ โดยช่างที่มีประสบการณ์และมืออาชีพ